Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.02.2020 ora 07.00 – 10.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bistrița, Moldova, Suceava și cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Mureș au fost în intensificare și ușoară extindere, iar cele existente în bazinele Bega Veche, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și pe afluenții Prutului s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someşul Mare sectorul Nepos – Beclean,  Sălăuţa – Salva, Lăpuş – Răzoare, Mureş – sectorul Topliţa – Glodeni, Ampoi – Bărăbanț, Olt – Sf. Gheorghe,  Râul Doamnei – Bahna, Ialomicioara – Fieni, Telița – Poșta Frecăței, Moldova – Fundul Moldovei; Bistrița sector Dorna Arini – Frumosu,  Dorna – Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele: Arieș, Târnava Mică, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, Suceava și Sitna, pe cursurile superioare ale Siretului, Moldovei și Bistriței, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului inferior (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei), pe râul Tazlău, în bazinele Bârladului și Jijiei și cursul inferior al Bistriței.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.