Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.01.2019 ora 07.00 – 10.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Arieș, Trotuș, Jijia, bazinul superior şi mijlociu al Oltului și cursul inferior al Someșului unde au fost în ușoară scădere şi râurile din Dobrogea unde au fost ȋn creştere datorită precipitaţiilor lichide căzute ȋn interval şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Suceava, Moldova, Trotuș, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, cursul superior al Prutului și pe râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale, izolat, în bazinele superioare ale Crasnei, Argeșului și Ialomiței.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, au fost în extindere și intensificare, exceptând râurile din Oltenia şi Muntenia unde s-au menținut fără modificări importante și pe cele din Dobrogea unde au fost în ușoară diminuare.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelate râuri gheața la mal.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Someşul Mare sector Rodna – Nepos, Someş – Ulmeni, Crișul Alb – Chișineu Criș, Mureş – Glodeni, Ocna Mureș, Acmariu, Radna, Răstoliţa – Răstoliţa, Arieş – Scărişoara și pe secturul Buru – Turda, Argeș – Malu Spart, Dâmbovița – Lungulețu, Bistriţa – Dorna Arini și Frumosu, Neagra – Gura Negrii, Trotuș-Târgu Ocna și Bârlad – Tecuci. 
S-a format zăpor (aglomerări de ghețuri) pe Someș aval Răstoci și curg sloiuri  pe Olt la stația hidrometrică Hoghiz. 
Amonte de baraj ac. Izvorul Muntelui, pe râul Bistrița (jud.Neamț), fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 3,9 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 1,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0.2 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 5 km. Din amonte curge zai pe 40% din suprafața apei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.