Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.06.2021 ora 07.00 – 09.06.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, Mureş, Siret şi Prut (exceptând cursul său inferior) şi relativ staționare pe celelalte râuri.
Pe cursul inferior al Prutului au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Neajlov, Ialomița, bazinul superior al Jiului, bazinul  mijlociu al Oltului, bazinul inferior al Argeșului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat şi Bârlad.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Glavacioc la stația hidrometrică Crovu (200+27)-jud.GR.