Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.06.2019 ora 07.00 – 09.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior şi mijlociu al Prutului, cursurile superioare ale Oltului, Sucevei, Moldovei, cursul mijlociu şi inferior al Ialomiţei şi cursurile inferioare ale Someşului, Crişului Alb, Timişului şi Argeşului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuş, Barcău şi râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Timiş – Grăniceri (750+24)-jud.TM, Prut – Fălciu (550+7)-jud. VS, Prut – Şiviţa  (435+10)-jud.GL
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+68)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+17)-jud.SM,  Crişul Alb – Chişineu Criş (600+37)-jud.AR, Bega Veche – Pișchia (100+19)-jud. TM, Bârzava – Partoș (50+40)-jud.TM, Moraviţa – Moraviţa (250+31)-jud.TM, Sabar – Vidra (360+7), Glavacioc – Crovu (200+24)-jud. GR, Neajlov – Călugareni (220+5)-jud.GR, Bârlad – Tecuci (300+3)-jud.GL, Miletin – Hâlceni aval (250+32)-jud.IS, Bahlui – Iași (320+10)-jud. IS, Vaslui – Codăeşti (400+44)-jud.VS, Crasna – Vinețești (340+40)-jud.VS, Jijia – Victoria (450+6)-jud.IS,  Prut – Drânceni (560+30) şi Oancea (440+85)-jud. GL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr 35 din 08.06.2019.