Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.05.2021 ora 07.00 – 09.05.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele mijlocii ale Jiului, Oltului, Bistriței, cursul Someșului, cursurile inferioare ale Turului, Crasnei, Barcăului, Crișului Alb, Mureșului, Timișului, Jijiei și cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Bârzavei, Ialomiței și Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, Sitna, Bahlui, bazinul inferior al Oltului, cursul mijlociu și inferior al Trotușului și râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Repede, Arieș, Gilort, Prahova, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Ialomiței, bazinul superior și mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului), cursurile superioare ale Crișului Alb, Târnavei Mici, Bârzavei și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, cursul Siretului, afluenții Oltului inferior, Bistriței inferioare (afluent al Siretului) şi Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.