Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.02.2020 ora 07.00 – 09.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomița, Buzău, Trotuș, Moldova, Suceava, Jijia, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Argeșului, bazinele superioare ale Crasnei și Barcăului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost relativ staţionare.
Ca urmare a propagării viiturii formate anterior, se mai situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+34)-jud. SM ( sector îndiguit).
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Repede, Mureș, Bega Veche, Moravița, Olt, Argeș, Ialomița și Siret s-au menținut fără modificări importante, cu excepția unor râuri din zonele montane din bazinele superioare ale Someșului, Someșului Mic, Arieșului, Mureșului și Bistriței, unde au fost în ușoară extindere şi intensificare. Formațiunile de gheață și-au făcut apariţia şi în bazinele hidrografice: Lăpuș, Barcău și pe unii afluenți ai Mureșului inferior.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someşul Mare – Nepos, Sălăuţa – Salva, Bistriţa – Bistriţa, Lăpuş – Răzoare, Mureş – sectorul Topliţa – Glodeni, Topliţa – Topliţa, Târnava Mare – Odorheiu Secuiesc, Olt – Sf. Gheorghe, Râul Doamnei – Bahna Rusului, Ialomița – Târgoviște, Teliţa – Poşta Frecăţei, Buzău – Sita Buzăului, Moldova – Fundul Moldovei, Bistrița-sector Dorna Arini – Frumosu și  Dorna-Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele: Târnave, Suceava, Sitna, bazinul inferior al Turului, bazinele superioare ale Someșului Mic, Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, Mureșului, Bistriței și Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursul superior al Siretului și cursul mijlociu și inferior al Mureșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului inferior (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei), pe râul Tazlău, în bazinele Bârladului și Jijiei și cursul inferior al Bistriței.