Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.01.2021 ora 07.00 – 09.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Motru, Gilort, Vedea, Prahova, Teleajen, Tazlău, Bârlad, Sitna, Putna, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului, cursurile inferioare ale Mureșului, Timișului și Siretului, cursul mijlociu și inferior al Buzăului, cursul superior al Bistriței și pe râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării. Pe cursurile Trotușului și Prutului, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bega Veche, Bârlad, Jijia și cursul superior al Siretului (amonte de s.h. Nicolae Bălcescu), unde sunt cuprinse între 30-60% din normalele lunare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) existente în bazinele superioare ale Bistriţei și Moldovei au fost în ușoară extindere și intensificare făcându-și apariţia şi în bazinul superior al  Someșului Mic și Arieșului.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Bistriţa la staţiile hidrometrice Dorna Giumalău şi Dorna Arini, pe Dorna la staţia hidrometrică Dorna Candreni şi pe Neagra la staţia hidrometrică Gura Negrii.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+38)-jud.SM, Bârzava – Partoș (200+6)-jud. TM,
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+5)-jud. SM, Turulung (360+15)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+83)-jud.SM și Berveni (490+60)-jud.SM, Timiș – Grăniceri (600+84)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+28) – jud. TM, Jiu – Răcari (330+4)-jud. DJ
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 5 din 08.01.2021.