Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.12.2021 ora 07.00 – 08.12.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor lichide căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Crişul Repede, Nera, Cerna, din bazinele superioare şi mijlocii ale râurilor: Iza, Tur, Crişul Negru, bazinul superior al Timişului, pe cursul superior al Arieşului şi pe cursul inferior al Timişului, unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistrița, Prut (exceptând cursul superior), pe cursul Siretului şi în bazinul superior al Trotuşului, debitele au fost relativ staționare. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mare, Someşul Cald, Lăpuș, Crișul Repede, Arieș, Prahova, în bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, pe unii afluenți ai Oltului inferior şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad şi pe unii afluenți ai Prutului.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la mal) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinele superioare ale Bistriţei şi Moldovei şi izolat, în bazinul Jijiei.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 102 din 07.12.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.