Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.10.2020 ora 07.00 – 08.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele: Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Buzău, Trotuş, bazinele superioare şi mijlocii ale Argeşului şi Ialomiţei.
Pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Bârlad şi afluenţii Prutului debitele au fost staţionare, iar pe celelalte au fost în general în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bârzava, Caraș, bazinul superior al Timișului, pe cursul Siretului, pe Suceava şi pe cursurile superioare ale Moldovei, Trotuşului, Putnei şi Prutului şi mai mici (sub 30%) pe unii afluenţi ai Bârladului şi Prutului.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinul Motrului și bazinele superioare ale Bârzavei și Carașului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 59 din 07.10.2020.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.