Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.07.2021 ora 07.00 – 08.07.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând cursul Putnei, cursurile superioare și mijlocii ale Someșului Mic, Buzăului, cursul inferior al Mureșului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării și precipitațiilor căzute în interval.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jijia și cursul mijlociu și inferior al Prutului (aval de acumularea Stânca Costești), debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Călmățui, Prahova, Bistrița, bazinul superior al Oltului, cursurile Someșului, Prutului, cursurile superioare ale Moldovei, Trotușului, Putnei și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic: Timiș, Moravița, Caraș, Nera, Cerna.
În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.