Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.07.2019 ora 07.00 – 08.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Crişul Alb, Bega, Moraviţa, Nera, Cerna, Cibin, Lotru, cursurile superioare şi mijlocii ale Crişului Negru, Timişului, cursurile superioare ale Arieşului, Târnavelor, Caraşului, Jiului, Oltului şi bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crişul Repede, pe cursul Mureşului, Bârzava, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Arieşului, Târnavelor, cursurile inferioare ale Crişului Negru, Timişului, Caraşului, Jiului, Vedei şi Ialomiţei, debitele au fost în scădere.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Homorodu Mic – Lueta (100+22)-jud.HR, Homorodu Mare – Băile Homorod (100+2)-jud.HR şi Prut – Şiviţa  (360+34)-jud.GL.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Bega, Prahova, cursurile superioare ale Vişeului, Izei, Turului, Caraşului, Nerei, Jiului, Lotrului, unii afluenţi ai Argeşului superior (Bratia, Râuşor, R. Târgului, Argeşel) şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Rm. Sărat, pe afluenții Bârladului, Prutului şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior (Domald, Secaș, R. Mare, Strei).
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 50 din 07.07.2019.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și 5 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.