Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.06.2020 ora 07.00 – 08.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior şi mijlociu al Barcăului şi cursurile superioare ale Crişului şi Arieşului, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi doar prin propagare pe cursul Prutului (aval Ac. Stânca Costeşti) unde au fost în creştere prin propagare,
Pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Bârlad, afluenţii Prutului, bazinul superior al Ialomiţei, cursul superior al Prutului (amonte Ac. Stânca Costeşti) şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din normalele lunare, mai mari (>100%) pe Motru şi pe cursurile superioare ale Vişeului şi Prutului şi mai mici (<30%) din acestea în bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Timiş, Moraviţa, Caraş, Cerna, Trotuș, Bârlad, în bazinul superior şi mijlociu al Begăi, pe unii afluenţi ai Someşului (Ilişua, Lonea, Fizeş), ai Mureşului (Luţ, Comlod, Iara, Hăşdate, Geoagiu, Feernic, Vişa, Secaş), Lotru, Ialomiţa (exceptând Prahova), în bazinul superior al Argeşului, pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.