Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.02.2019 ora 07.00 – 08.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul Prutului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde au fost în creștere prin propagare și cursurile superioare ale Crasnei, Arieșului, Mureșului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Se situează peste:
– COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la s.h Micula (310+26)-jud.SM; 
– COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti  Oaş (350+20)-jud.SM, Tur – Turulung (360+4)-jud.SM (sector îndiguit) – datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti și Crişul Alb – Chişineu Criş (600+23). 
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe Moraviţa, pe cursul mijlociu și inferior al Crasnei, pe cursul superior al Mureşului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Prutului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și năboi) existente pe râurile din Moldova s-au menținut fără modificări importante, iar cele prezente în bazinul superior al Mureșului și izolat în bazinul superior și mijlociu al Oltului au fost în diminuare și restrângere.
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe cursurile superioare ale Siretului, Bistriţei şi pe unii afluenți si Jijiei.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometroce: Mădăraș – Mădăraș și Bistrița – Frumosu.