Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.07.2021 ora 07.00 – 07.07.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele superioare ale Putnei şi Buzăului, unii afluenţi ai Bârladului (Vaslui, Tutova, Berheci) şi izolat unele râuri din Dobrogea (Topolog), unde au fost în creştere daotorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării şi cursul Prutului aval Oroftiana unde au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Ialomița, bazinul superior și mijlociu al Oltului, pe afluenții Argeșului inferior, tot cursul Someșului și Prutului, pe cursul superior al Mureșului și pe cele din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Timișului.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 73 din 06.07.2021 până la ora 9.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Topolog la stația hidrometrică Saraiu (300+40)-jud. CT.