Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.02.2019 ora 07.00 – 07.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele Someșul Mic, Arieș și cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul mijlociu și inferior al Siretului și cursurile inferioare ale Crișului Alb și Buzăului unde au fost în creștere prin propagare.
  Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la s.h Micula (310+35)-jud.SM; 
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti  Oaş (350+31)-jud.SM, Tur – Turulung (360+22)-jud.SM (sector îndiguit) – datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti și Crişul Alb – Chişineu Criş (600+49).
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe Moraviţa, pe cursul mijlociu și inferior al Crasnei, pe cursul superior al Mureşului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Prutului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și năboi) existente pe râurile din Moldova, în bazinul superior al Mureșului și izolat în bazinul superior și mijlociu al Oltului, s-au menținut fără modificări importante.
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe cursurile superioare ale Siretului, Bistriţei şi pe unele râuri mici din bazinul Bârladului şi Prutului inferior.
Curg sloiuri pe râul Prut la stația hidrometrică Rădăuți.