Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.01.2022 ora 07.00 – 07.01.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, bazinul superior al Mureșului și pe Bistrița (afluent al Siretului) și numai prin propagare pe cursul superior al Prutului și cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Ialomița, Buzău, Putna, Trotuș, Bărlad, Prut, bazinele superioare ale Sucevei și Moldovei, bazinul inferior al Mureșului, bazinul superior al Oltului debitele au fost în scădere, iar pe celelalte au fost în general staționare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râul Tur  la stațiile hidrometrice: Călinești Oaș (420+14)-jud.SM, Tur – Turulung (420+41)-jud. SM și Micula (310+78)-jud.SM (sectoare îndiguite);
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice: Crasna, Bega Veche, Bega, Bârzava, Caraș, Gilort, Bârlad, Jijia, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului și cele din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse  între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, curgeri de sloiuri  şi izolat pod de gheaţă) au fost în diminuare, restrângere și eliminare, fiind prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei şi, izolat, pe unii  afluenţi ai Bârladului şi Prutului.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 4 din 06.01.2022.