Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.05.2019 ora 07.00 – 06.05.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din Dobrogea, bazinul Vedea și bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, bazinul superior al Mureșului, pe cursurile Moldovei, Bârladului, cursurile superioare ale Siretului și Prutului și cursul inferior al Mureșului, debitele au fost în scădere.
Se situeaza  peste  COTA DE ATENŢIE râul Timiș la stația hidrometrică Grăniceri (600+110)-jud. TM.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Cerna, Olt, Vedea, Ialomiţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Trotuș, Bârlad, Prut, bazinul superior al Someșului, bazinul superior şi mijlociu al Mureșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului şi Bistriței, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din mediile multianuale lunare.