Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.02.2020 ora 07.00 – 06.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Trotușului și cursul inferior al Prutului unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinul Bârlad, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, pe cele din Dobrogea, debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul superior al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crasnei, Crișului Negru, Mureșului, Târnavelor, Siretului, Buzăului și inferioare ale Turului, Barcăului, Crișului Alb, Timișului, Bârzavei, Carașului și Nerei.
Se situează peste COTELE DE INUNDAȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Turulung (420+8) – jud. SM și Micula (310+30) – jud. SM și peste:
COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Călinești – Oaș (350+51) – jud. SM.
În interval s-a situat la COTA DE ATENȚIE râul Crișul Negru la stația hidrometrică Talpoș (680) – jud. BH. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) sunt prezente în bazinele hidrografice: Vișeu, Moldova, Bistrița, pe cursurile superioare ale Lotrului și Trotușului și pe unii afluenți ai Prutului (Jijia și Sitna), izolat în bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului și Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, au fost în intensificare și ușoară extindere.
Curge naboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice sau sectoarele: Mureș sectorul Toplița – Stânceni, Toplița – Toplița, Ciorogârla –Bragadiru, Prahova-Bușteni, Valea Cerbului-Bușteni,  Bistrița-Dorna Arini, Frumosu și Dorna-Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Siret (exceptând pe cele din bazinul Bârlad) și bazinul superior al Oltului, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).