Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.01.2022 ora 07.00 – 06.01.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, Moldova, Bistrița, bazinul superior al Mureșului, cursurile superioare ale Sucevei și Prutului și numai prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Olt, Vedea, Argeș, pe cursul mijlociu și inferior al Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost, în general, în scădere.
Ca urmare a viiturilor formate anterior pe fondul unor debite mari datorate, cedării accelerate a apei  din stratul de zăpadă, precipitațiilor lichide căzute și propagării în bazinele râurilor Tisa, Tur și Lăpuș;
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râul Tur  la stațiile hidrometrice: Călinești Oaș (420+14)-jud.SM și Micula (310+31)-jud.SM (sectoare îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tisa – Valea Vișeului (151+39)-jud.MM, Tur – Turulung (360+47)-jud.SM, Valea Rea – Huța Certeze (170+15)-jud.SM și Firiza – Firiza (110+5)-jud.MM.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice: Crasna, Bega Veche, Bega, Bârzava, Caraș, Gilort, Bârlad, Jijia, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului și cele din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale , cu valori cuprinse între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, curgeri de sloiuri şi izolat pod de gheaţă) au fost în diminuare, restrângere și eliminare, fiind prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei şi, izolat, pe unii  afluenţi ai Bârladului şi Prutului.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 3 din 05.01.2022.