Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.01.2020 ora 07.00 – 06.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Ialomiței unde au fost în scădere ușoară.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) au fost în intensificare și ușoară extindere, generând în evoluţia lor variaţii de debite şi niveluri.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Vişeu – Bistra, Someş – Ulmeni, Lăpuş – Lăpușel, Mureş pe sectorul Stânceni – Glodeni, Toplița – Toplița, Arieş – Scărişoara şi Turda, Târnava – Mihalţ, Ampoi – Bărăbanţ, Gilort – Turburea, Olt – Sf Gheorghe, Râul Doamnei – Bahna Rusului, Valea Cerbului – Buşteni, Siret – Nicolae Balcescu, Suceava – Brodina, Brodina –  Brodina, Moldova – Roman, Bistrita – sector Dorna Giumalău-Frumosu, Neagra – Gura Negrii, Trotuș – Lunca de Sus.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Jaleş, Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Bistrița, Luncavăț), pe cursul Oltului superior, pe râurile din bazinul Moldovei şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bârlad, Jijia, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei, unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Lonea, Fizeș Lăpuş) şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Sebeș, Râul Mare, Cerna). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.