Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.07.2019 ora 07.00 – 05.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Ialomiței și cele din Dobrogea unde au fost în general staționare, cursul superior al Ialomiței, cursul mijlociu al Oltului, cursul mijlociu și inferior al Bârladului și cursurile inferioare ale Jijiei și Bahluiului unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Jiu, Ialomița, Moldova, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Trotușului, pe cursul Prutului și cursul inferior al Argeșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Jijia, Sitna, Bahlui şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior (Domald, Secaș, R. Mare, Strei).
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+58)-jud.GL.