Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.03.2020 ora 07.00 – 05.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul superior al Argeșului și afluenții de dreapta ai Siretului, iar pe celellalte râuri au fost în general staționare.
Creșteri mai importante de debite, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, căzute în interval s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crișul Negru, Caraș, Nera și Timiș superior.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sebeș – Turnu Ruieni (250+12)-jud.CS, Gârliște – Gârliște (70+5)-jud.CS, Caraș – Carașova (140+3)-jud CS și Ciclova – Vrăniuț (150+1) – jud. CS.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Gladna la stația hidrometrică Firdea (110+2)-jud.TM. 
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente izolat doar în bazinul superior al Bistriței, s-au menţinut fără modificări importante. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș (exceptând Târnavele), Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Moltova, Suceava, pe cursul superior și mijlociu al Bistriței, cursurile superioare ale Trotușului și Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Bahlui, Jijia, pe cursul Ialomiţei, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei, pe afluenții Trotușului și Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Dâmbovnic).
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 5 din 03.03.2020.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.