Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.01.2019 ora 07.00 – 05.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Târnave, Bega Veche, Bega, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Arieșului, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Trotuș, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, cursul superior al Prutului, pe râul Cibin și râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale pe Moraviţa și pe unii afluenți ai Argeșului superior.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice (cu excepția Crișului Alb, Crișului Negru și, izolat, pe râurile din Banat), au fost în extindere și intensificare.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Vişeu – Bistra, Someș (sector Nepos-Beclean), Șieu – Șintereag, Mureş (sectoarele Topliţa – Glodeni și Ocna Mureș – Alba Iulia), Răstoliţa – Răstoliţa, Arieș (sector Buru – Turda), Iara – Valea Ierii, Târnava – Mihalț, Târnava Mare – Blaj, Timiș – Caransebeș, Jiu – Sadu, Gilort – Turburea, Cibin – Sibiu, Sălătrucel – Berislăvești, Cerna – Măciuca, Siret – Nicolae Bălcescu, Suceava-Brodina, Suceava-Ițcani, Moldova – Fundu Moldovei, Moldova – Tupilați, Moldova – Roman, Bistrița – Dorna Giumalău,  Dorna Arini și Frumosu,  Neagra – Gura Negrii, Bârlad – Tecuci, Braț Rateș – Tecuci și Prut-Oroftiana.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.