Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.01.2017 ora 07.00 – 05.01.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere uşoară datorită efectului combinat al precipitațiilor slabe cantitativ înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe Lǎpuş, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crişului Negru, Crişului Alb, pe cursurile inferioare ale Turului, Crişului Repede şi în uşoarǎ scǎdere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Someşul Mic, Bistriţa, Trotuş, cursurile superioare şi mijlocii ale Turului, Crişului Repede şi cursurile superioare ale Someşului, Crişului Negru şi Crişului Alb.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) din bazinul superior al Bistriţei au fost in intensificare, cele din bazinele superioare ale Moldovei şi Tazlăului s-au menţinut fără modificări importante şi si-au fǎcut apariţia în bazinele superioare ale Mureşului şi Buzǎului.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile  multianuale  lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Mureș mijlociu şi inferior, Moravița, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, bazinul superioare şi mijllocii ale Crişului Alb, Crişului Repede, Ialomiţei, cursul inferior al Oltului, cursul Siretului, Prut şi sub 30% pe râurile din bazinele hidrografice ale Bârladului și Jijiei.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+10)-jud.SM.