Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.10.2019 ora 07.00 – 04.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Mureșului, Arieșului, Târnavelor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Nerei, Cernei, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Sucevei, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor: Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Olt, Trotuș, Bistrița și Moldova și relativ staționare pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinele hidrografice Buzău, Putna, Jijia, din Dobrogea, pe unii afluenți de stânga ai Bârladului și pe unii afluenți ai Mureșului inferior.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Motru, cursurile superioare ale Someșului Mic, Bârzavei și Oltului (amonte s.h. Sf. Gheorghe) și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele râurilor: Mara, Jijia, pe unii afluenți ai Someșului (Șieu, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Crișului Negru (Vl. Roșie), Mureșului (Niraj, Comlod, Laslea, Vișa, Domald, Secaș, Strei, Râul Mare), Jiului inferior (Coşuştea, Amaradia), Oltului inferior (Olteţ, Topolog) şi  pe cursul superior al Siretului.
În interval au fost emise 2 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.