Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.10.2018 ora 07.00 – 04.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Arieș, cursurile mijlocii ale Someșului (sector Beclean – Dej) și Mureșului (sector Stânceni – Alba Iulia) și cursul mijlociu și inferior al Crișului Alb, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crișul Repede, Crișul Negru, bazinele superioare ale Izei, Turului, Someșului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Alb, Arieșului, Bistriței, cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului, cursul mijlociu al Prutului debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Prahova, Moldova, pe cursurile superioare ale Izei, Mureşului şi Trotuşului, cursurile mijlocii ale Siretului şi Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Moravița, Bârlad și bazinul superior al Argeșului (R. Doamnei, Vâlsan).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.