Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.07.2021 ora 07.00 – 04.07.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hodrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Târnava Mică, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului Mic, Târnavei Mari, bazinele superioare ale Crișului Alb, Argeșului, Prutului, bazinul mijlociu al Oltului, bazinele inferioare ale Ialomiței, Buzăului, Bârladului, Jijiei, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, cursul inferior al Siretului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, bazinul inferior al Oltului și cursul mijlociu al Prutului, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, Crasna, Barcău, Argeș, Ialomița, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Repede, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursul mijlociu al Mureșului, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bistra, Vâlsan, Râul Doamnei.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Topolog la stația hidrometrică Săraiu (300)-jud.CT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 70 din 03.07.2021.