Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.04.2021 ora 07.00 – 04.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile hidrografice Mureș, Nera, Cerna, Olt, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Argeșului, Prutului, bazinul superior și mijlociu al Jiului, bazinele mijlocii și inferioare ale Arieșului și Buzăului, bazinul inferior al Putnei, cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Negru și cursul Siretului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Ialomița, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Prutului, bazinul inferior al Jiului și în scădere pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor mai importante cantitativ căzute în interval sub formă de aversă și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat în bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor și Oltului.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Târnave, Bega, Bârzava, Caraș, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, cursurile superioare ale Buzăului, Prutului, cursul superior și mijlociu al Siretului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și Jijia.
În interval s-a situat peste COTA DE PERICOL râul Nirajul Mic la stația hidrometrică Miercurea Nirajului (350+18)-jud.MS și peste COTA DE ATENȚIE râul Niraj la stația hidrometrică Miercurea Nirajului (175+20)-jud.MS.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+11)- jud.SM și Tur – Micula (270+34)-jud.SM (sectoare îndiguite). 
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 31 din 02.04.2021, până la ora 18:00.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.