Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.03.2020 ora 07.00 – 04.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Buzău, Trotuș, bazinele superioare și mijlocii ale Mureşului, Oltului, bazinele superioare ale Izei, Someșului, Lăpușului, Someșului Mic, Arieșului, cursurile inferioare ale Someșului, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Alb, Târnavelor și Begăi și cursul mijlociu și inferior al Crișului Negru, în scădere pe râurile din bazinul hidrografic Tur, bazinele superioare ale Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, Begăi, bazinul superior și mijlociu al Crișului Alb, cursurile inferioare ale Izei, Lăpușului, Mureșului (sector Brănișca – Nădlac) și cursul superior al Prutului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente izolat doar în bazinul superior al Bistriței, s-au menţinut fără modificări importante. Cele din bazinul superior al Moldovei au fost în eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Arieş, Caraș, Nera, Suceava, Moldova, bazinele superioare ale Someşului și Târnavelor, bazinul superior și mijlociu al Crișului Alb, pe cursurile superioare ale Mureșului, Trotuşului şi Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Bârlad, Bahlui, Jijia, pe cursul Ialomiţei, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei, pe afluenții Trotușului și Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Dâmbovnic).
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 5 din 03.03.2020.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.