Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.01.2022 ora 07.00 – 04.01.2022 ora 07.00

Debitele au fost, în creştere, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheaţă şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bistrița, bazinele superioare ale Lăpușului, Crișului Repede, cursul superior și mijlociu al Mureșului și pe afluenții din bazinul superior al acestuia, cursul mijlociu și inferior al Siretului, cursurile superioare ale Putnei, Bârladului, Sucevei, Moldovei, Prutului și cursul inferior al Buzăului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Trotuș și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost, relativ staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Bistra, Bârzava, Caraș,  bazinele mijlocii și inferioare ale Crasnei, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, Bârladului, Jijiei și pe unele râuri din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, curgeri de sloiuri  şi izolat pod de gheaţă) au fost în diminuare şi restrângere, fiind prezente pe cursurile superioare ale râurilor: Siret, Moldova, Bistriţa, Prut, Jijia şi Bahlui şi pe unii afluenţi ai Bârladului.
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Bistriţa-Dorna Arini şi Dorna-Dorna Cândreni.
Pe râul Moldova, amonte de staţia hidrometrica Fundu Moldovei, s-a format o aglomerare de gheţuri.
Se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+34)-jud.SM și peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice: Călineşti Oaş (350+14)-jud.SM și Turulung (360+15)-jud.SM (sectoare ȋndiguite).
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.1 din 03.01.2022.