Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.12.2020 ora 07.00 – 03.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Alb şi Crişul Negru unde au fost în scădere ușoară.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente în bazinele Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, bazinele superioare ale Crișului Repede, Mureșului, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Jijiei și izolat pe unii afluenți ai Mureșului inferior, pe râurile din Banat, în bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței și Buzăului au fost în intensificare și ușoară extindere.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Someșul Mare pe sectorul Rodna – Beclean, Bistriţa – Miţa, Mureș pe sectorul Toplița – Glodeni, Răstoliţa – Răstoliţa, Arieş – Buru, Iara – Valea Ierii, Târnava Mare – Sighişoara, Târnava Mică – Sărățeni, Olt – Micfalău și la Sf. Gheorghe, Moldova – Fundu Moldovei, Bistriţa – sector Dorna Giumalau – Frumosu, Cârlibaba – Cârlibaba, Neagra-Gura Negrii.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Cibinului, pe cursul inferior al Begăi, cursul mijlociu și inferior al Siretului și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Bistrița, Lăpuș, Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Barcău, Bega Veche, Moraviţa, Nera, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Tazlău, Bârlad, cursul inferior al Bistriței şi pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului mijlociu și inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.