Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.12.2019 ora 07.00 – 03.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Tur, bazinele superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, Bârzava, Bistrița, bazinul superior și mijlociu al Crișului Alb, unele râuri din bazinul mijlociu al Mureșului (sector Ocna Mureș – Săvârșin) și cursul inferior al Someșului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza și Lăpuș, unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente în bazinul Moldovei și bazinul superior al Crișului Repede s-au menținut fără modoficări importante, iar cele din bazinul superior al Bistriței au fost în ușoară intensificare. Au apărut noi formațiuni incipiente pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Mureșului și Oltului.
Curge năboi pe râurile  la stațiile hidrometrice: Mureș – Stânceni, Bistriţa la staţiile hidrometrice: Dorna Giumalău, Dorna Arini, Frumosu, Neagra – Gura Negrii şi Dorna – Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Tur, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Bega Veche, Moraviţa, Rm. Sărat, Başeu, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Şieu, Lonea, Fizeş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare), în bazinul superior al jijiei şi pe cursul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.