Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.07.2018 ora 07.00 – 03.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere exceptând cursurile inferioare ale Someşului şi Bârladului, cursul Mureşul pe sectorul Alba-Iulia – Săvârşin şi pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare, precum şi râurile din bazinele Crasna şi Barcău unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Timiş, Cerna, Motru, pe cursurile inferioare ale Argeșului și Prutului și pe unii afluenți ai Bârladului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Jijia la statia hidrometrică Dangeni (380+31)- jud.BT.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Podu Olt (450+56)-jud.BV, Olt – Hoghiz (350+113)-jud.BV, Miletin – Hâlceni (290+11)-jud.IS.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Micfalău (210+27)-jud.CV,  Olt – Feldioara (340+42)-jud.BV, Râul Negru – Reci (300+46)-jud.CV, Sitna – Drăcşani (400+19)-jud.BT, Sitna – Todireni (250+13)-jud.BT, Jijia – Victoria (450+72)-jud.IS, Bahlui – Hârlău (210+20)-jud.IS, , Miletin – Şipote (150+59)-jud.IS; Siret – Drăgeşti (300+40)-jud.BC.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 02.07.2018.