Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.06.2019 ora 07.00 – 03.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiș, Moravița, Vedea, Buzău, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului și Ialomiței unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe Siret, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Begăi, Bârladului, Prutului și cursurile inferioare ale Barcăului, Crișului Alb, Carașului și Nerei. 
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din Banat, din zonele de deal și munte din sudul și estul țării, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă, căzute în interval, izolat mai însemnate cantitativ și propagării.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (310+20)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+36)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+20)-jud. SM, Bega – Balinț (550+2)-jud.TM, Bârzava – Gătaia (375+22)-jud.TM, Bârzava – Partoș (200+20)-jud.TM, Prut – Stânca Aval (300+70)-jud.BT datorită deversărilor controlate din acumularea Stânca Costeşti;
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crișul Negru – Zerind (600+14)-jud. AR, Teuz – Cărand (250+2)-jud.AR, Cigher – Chier (300)-jud.AR, Bega Veche – Pischia (100)-jud.TM, Bega – Chizătău (200+56)-jud.TM, Timiș – Grăniceri (600+54)-jud.TM, Miletin – Şipote (150+4)-jud.IS, Tecucel – Tecuci (360+5)-jud.IS, Prut – Fălciu (500+30)-jud.VS, Prut – Oancea (440+68)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+68)-jud.GL.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Obârșa la stația hidrometrică Târnava de Criș (160+18)-jud.HD.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, bazinele superioare ale Cernei și Neajlovului, unii afluenţi ai Jiului (Motru, Amaradia), unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul mijlociu şi inferior şi cele din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Este în vigoare AVERTIZEA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 02.06.2019.
În interval au fost emise 3 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 3  ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE  pentru fenomene imediate.