Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.04.2021 ora 07.00 – 03.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeș, Bârlad, Jijia, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, cursul superior și mijlociu al Someșului Mic, cursul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Pe râurile din bazinul hidrografic Crișul Alb și pe cursurile superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede și cursul inferior al Mureșului debitele au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bega, Bârzava, Caraș, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Putna, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile superioare ale Târnavei Mici, Buzăului, Prutului, cursul superior și mijlociu al Siretului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și Jijia.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+27)- jud SM și Tur – Micula (270)-jud. SM (sectoare îndiguite).
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 31 din 02.04.2021.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.