Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.03.2020 ora 07.00 – 03.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mic, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi bazinele superioare ale: Someşului, Mureşului, Târnavelor, Timişului, Moldovei, Bistriţei şi Buzăului.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Someşului şi cursul inferior al Timişului, unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente izolat doar în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței, s-au menţinut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crişul Negru, Crişul Repede, Arieş, Caraș, Nera, Siret, Suceava, Moldova, în bazinul superior al Someşului, pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Bârlad, Bahlui, Jijia, pe cursul Ialomiţei, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei, pe afluenții Trotușului și Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Dâmbovnic).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.