Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.01.2022 ora 07.00 – 03.01.2022 ora 07.00

 
Debitele au fost în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheaţă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând cursul superior al Buzăului şi cursul mijlociu şi inferior al Trotutşului), Prut şi bazinele superioare ale Mureşului, Jiului,  Oltului şi Prahovei.
Pe râurile din bazinele hidrografice Jiu (exceptând bazinul superior), Olt (exceptând bazinul superior), Vedea, Argeş, Ialomița și pe cele din Dobrogea, debitele au fost, în general, staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice Bega, Olteț, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul superior al Timișului şi bazinul inferior al Jiului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi şi pod de gheaţă) prezente pe râurile din bazinele hidrografice ale Siretului (exceptând bazinul Buzăului) şi Prutului au fost în diminuare și restrângere.
Se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+27)-jud.SM și peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice: Călineşti Oaş (350+34)-jud.SM și Turulung (360+36)-jud.SM (sectoare îndiguite).