Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.01.2021 ora 07.00 – 03.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staționare și cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Repede, Mureșului și Jiului unde au fost în creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei au fost în ușoară extindere și intensificare, iar cele de pe cursul superior al Prahovei au fost în eliminare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Bistrița, sectorul Dorna Giumalău – Dorna Arini, Dorna la stația hidrometrică Dorna Cândreni și Neagra – Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bega, Timiș, Vedea, Neajlov, Bârlad, unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior și afluenții Prutului (exceptând Sitna), unde sunt cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare. 
Pe râul Tur, ca urmare a deversărilor controlate pe sectorul îndiguit, se situează peste COTA DE INUNDAȚIE nivelul la stația hidrometrică Micula (310+15) – jud. SM.