Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.01.2019 ora 07.00 – 03.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, cursurile superioare ale Crișului Repede și Prutului și cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Neajlov, Suceava, Moldova, Trotuș, cursul superior şi mijlociu al Siretului, pe cursul superior al Prutului și izolat cursul superior al Oltului, râul Cibin și râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale pe Moraviţa și pe unii afluenți ai Argeșului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) au fost în ușoară extindere și intensificare în bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței și s-au păstrat fără modificări importante pe Bistrița, în bazinul superioare ale Mureșului și Trotușului și pe afluenții aferenți cursului superior al Buzăului. Au apărut noi formațiuni în bazinele superioare ale Someșului și Arieșului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Râul Doamnei – Bahna Rusului și Ialomița – Târgoviște și Băleni.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.