Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.11.2019 ora 07.00 – 02.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Arieș, Suceava, Trotuș, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb și bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Buzăului unde au fost în ușoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe Mara, Tur, Bega Veche, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuța, Ilișua, Fizeș, Lăpuş), ai Crișului Negru (Crișul Pietros, Valea Roșie, Holod, Teuz), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Secaș, Sebeș, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Amaradia) şi Oltului (Ghimbășel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Olteț).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.