Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.08.2020 ora 07.00 – 02.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someș, Mureș (exceptând Târnavele unde au fost relativ staționare), Jiu, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava și cursul Timișului, Siretului și Prutului, unde au fost în scădere. Pe cursul Someșului Mic debitele au fost în creștere, ca urmare a propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Someș, Mureşul inferior, Bârzava, Jiu, Cibin, Olteţ, pe cursurile superioare ale râurilor Moldova, Bistriţa, Trotuş şi pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului, Rm. Sărat, bazinul inferior al Putnei și bazinul superior al Jijiei.
Se menţine peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+27) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.