Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.07.2021 ora 07.00 – 02.07.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Arieș, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeș, Ialomița, Prut, bazinul inferior al Jiului, afluenții Oltului inferior și cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde au fost staționare.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, pe unele râuri din bazinele hidrografice Someșul Mare, Bistriţa şi Bârlad, unde au fost depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Valea Neagră – Secuieni (300+24)-jud.NT şi Bârlad – Negreşti (500+110)-jud.VS (sector îndiguit). 
În interval s-au situat peste:
– COTELE DE PERICOL râul Bârlad la stația hidrometrică Negreşti (750+102)-jud.VS (sector îndiguit);
– COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Valea Mare (140)-jud.BN și Bolătău – Poiana Largului (250+20)-jud.BN;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Rodna (120+23)-jud.BN, Tesna – Coșna (160+40)-jud.SV, Rebricea – Rateșu Cuzei (400+5)-jud.VS.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Siret, Neajlov, Glavacioc, Sabar, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursul Someșului Mare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Prut.
În interval au fost emise cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și opt ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 68 din 01.07.2021.