Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2019 ora 07.00 – 02.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someșul Mare, bazinele superioare ale  Someșului Mic, Târnavelor, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Arieșului, cursul inferior al Jiului și cursul superior al Prutului (amonte acumularea  Stânca Costeşti), unde au fost în scădere și râurile din bazinul hidrografic Vedea, unele râuri din bazinul inferior al Oltului și cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Datorită precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu  efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice ale Begăi, Bârladului, Jijiei și Timișului superior, unde au fost depășite  COTELE DE ATENŢIE.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, bazinele superioare ale Cernei și Neajlovului, unii afluenţi ai Jiului (Motru, Amaradia), unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul mijlociu şi inferior şi cele din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (310+36)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+49)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+36)-jud. SM și Prut – Stânca Aval (300+70)-jud.BT datorită deversărilor controlate din acumularea Stânca Costeşti;
 – COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+13)-jud.SM, Tur – Turulung (360+10)-jud.SM, Crișul Negru – Zerind (600+114)-jud. AR, Bega – Făget (220+40)-jud. TM, Bega – Balinţ (450+96)-jud.TM, Bega – Chizătău (200+20)-jud.TM, Gladna – Firdea (110+4)-jud.TM, Saşa – Poieni (50+8)-jud.TM, Timiş – Lugoj (150+6)-jud.TM, Bistra – Obreja (85+3)-jud.CS, Pogăniş – Valea Pai (200+10)-jud.CS, Bârzava – Partoș (50)-jud.TM, Olt – Hoghiz (300+10)-jud.BV, Cricovul Sărat – Cioranii de Jos (230+70)- jud.PH, Jijia – Dângeni (380+12)-jud.BT, Jijia – Todireni (210+10)-jud.BT, Miletin – Şipote (150+75)-jud.IS, Bârlad – Negreşti (500+78)-jud.VS, Tutova – Puieşti (250+31)-jud.VS, Prut – Fălciu (500+34)-jud.VS, Prut – Oancea (440+64)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+65)-jud.GL.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Toplog – Saraiu (400+10)-jud.CT și Cricovul Sărat – Cioranii de Jos (330+90)- jud.PH.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crişul Alb – Chişineu Criş (600+1)-jud.AR, Orăştie – Orăştie (200+10)-jud.HD, Govojdia – Teliuc (150+2)-jud.HD, Vornic – Râmna (180+4)-jud.CS, Hăuzeasca – Firdea (180+10)-jud.TM, Râul Doamnei – Ciumeşti (200+5)-jud.AG, Teleajen – Moara Domnească (350+44)-jud.PH, Tutova – Rădeni (250+62)-jud.VS, Drislea – Drislea (200+60)-jud.BT, Sitna – Todireni (250+43)-jud.BT și Tecucel – Tecuci (360+12)-jud.GL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 01.06.2019.
În interval au fost emise 5 AVERTIZĂRI de FENOMENE IMEDIATE şi 4 ATENŢIONĂRI de FENOMENE IMEDIATE.