Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.02.2021 ora 07.00 – 02.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Moravița, Cerna, Olt, bazinele mijlocii și inferioare ale Arieșului, Timișului, Bârzavei, Carașului, Jiului, bazinul inferior al Nerei, bazinul superior al Vedei, Argeșului, Ialomiței și cursurile superioare ale Buzăului şi Prutului. 
Pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, bazinele superioare al Arieșului, Timișului, Bârzavei, Carașului, bazinul superior și mijlociu al Nerei debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente pe râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, izolat în bazinul Someșului Mic, Arieșului și pe afluenții Buzăului, au fost în diminuare, restrângere și eliminare, iar cele prezente pe râurile din bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, pe cursul superior al Prutului, pe cursul mijlociu al Siretului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Bistrița (afluent al Siretului) pe sectorul Broșteni – Frumosu.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău şi pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Putnei), bazinul superior al Mureșului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Timiş – Lugoj (150+21)-jud.TM, Moravița – Semlacul  Mare (200+26)-jud.TM, Firdea – Gladna (110+12)-jud.TM.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+18)-jud.SM, Pogăniş – Valea Pai (250+32)-jud.CS, Bârzava – Gătaia (375+62)-jud. TM, Bârzava – Partoş (200+32)-jud. TM, Moravița – Moravița (350+8)-jud.TM;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+64)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+13)-jud. SM, Crişul Alb – Vața de jos (350+46)-jud. HD, Crişul Alb – Gurahonț (150+7)-jud. AR, Cigher – Chier (300+11)-jud. AR, Bega Veche – Pischia (100+10)-jud.TM, Bega – Balinț (450+46)-jud.TM, Bega – Chizătău (200+84)-jud.TM, Chizdia – Ghizela (250+38)-jud.TM, Timiș – Șag (300+4)-jud. TM, Caraş – Vărădia (200+30)-jud.CS, Nera – Sasca Montana (190+17)-jud.CS.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 10 din 01.02.2021.