Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.02.2020 ora 07.00 – 02.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Negru, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Buzău, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Alb, Moldovei și Bistriței (afluent al Siretului), bazinele superioare ale  Jiului și Trotușului și numai prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în general staționare.
Creșteri izolate de niveluri și debite s-au înregistrat în bazinul superior și mijlociu al Oltului și în bazinul superior al Ialomiței datorită cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheață) prezente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Mureș, în bazinul superior și mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și în bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Sucevei, Trotușului și pe unii afluenți din bazinele Bârladului și Prutului au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Curg sloiuri de gheață pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Secaș – Colibi și năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Feernic la stația hidrometrică Șimonești.
Predomină podul de gheață în bazinele superioare ale Mureşului, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moravița, Bârlad, Jijia, pe cursul inferior al Trotuşului, pe unii afluenţi ai Someşului ( Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Râul Mare), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Lotru, Cerna, Beica, Cungrișoara) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Dâmbovnic).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.