Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.01.2021 ora 07.00 – 02.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Crişului Alb, bazinul mijlociu şi inferior al Someşului, cursul mijlociu şi inferior al Jiului, cursurile inferioare ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna şi Gilort, unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Prut, Târnave, pe cursul superior al Mureşului, pe cursul inferior al Argeşului şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei s-au menținut fără modificări importante şi şi-au făcut apariția pe cursul superior al Prahovei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Dorna la stația hidrometrică Dorna Cândreni. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Barcău, Crișuri, Mureș (exceptând Târnavele), Bega, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt superior, Argeș, Ialomița, Siret (exceptând Bârlad), bazinul mijlociu al Timișului, cursul Prutului, cursul inferior al Timișului şi pe râurile din Dobrogea.şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche. 
Pe râul Tur, ca urmare a deversărilor controlate pe sectorul îndiguit, se situează peste:
–  COTA DE INUNDAȚIE la stația hidrometrică Micula (310+16) – jud. SM ;
–  COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice Călinești Oaș (350+9) și Turulung (360+20) – jud. SM.