Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.01.2019 ora 07.00 – 02.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș și cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Caraș, Cibin, Neajlov, Glavacioc, Sabar, Siret (cu excepția b.h. Bârlad), bazinul superior al Oltului, cursurile superioare ale Prutului și Jijiei şi sub 30% din mediile multianuale pe Moraviţa.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal și izolat pod de gheaţă) au fost în ușoară extindere și intensificare și sunt prezente în bazinele: Buzău, Bistrița, Putna, Milcov, doar izolat în bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, Trotușului, Moldovei și pe unii afluenți ai Prutului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Râul Doamnei – Bahna Rusului și Valea Cerbului – Bușteni.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.