Buletin hidrogeologic – pentru apele subterane freatice – Septembrie 2019