Buletin hidrogeologic – pentru apele subterane freatice – Octombrie 2019