Buletin hidrogeologic – pentru apele subterane freatice – Martie 2020